Ánh sáng làm việc

Để hoạt động trong các khu vực kém ánh sáng.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng trên mỗi đơn vị 1
Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 3,1
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có