Loading
Kärcher
Kärcher
Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 450 mm 47623920 https://www.kaercher.com/vn/phu-kien/ban-chai-con-lan-trung-binh-do-450-mm-47623920.html

Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 450 mm

Mã sản phẩm: 4.762-392.0
Tìm kiếm nhà bán lẻ:
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có