Loading
Kärcher
Kärcher
Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 532 mm 69069340 https://www.kaercher.com/vn/phu-kien/ban-chai-con-lan-trung-binh-do-532-mm-69069340.html

Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 532 mm

Mã sản phẩm: 6.906-934.0
Tìm kiếm nhà bán lẻ:
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có