Bản chải đánh bóng, mềm, Trắng tự nhiên, 170 mm

tự nhiên, để đánh bóng

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Màu sắc Trắng tự nhiên
Độ cứng/ Loại bàn chải mềm
Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,455
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có