Bánh trước kẹp chặt

Cho độ bám đường cao trên độ dốc lên đến 18% trên bề mặt kết dính. Đặc biệt thích hợp để sử dụng trong các bãi đậu xe ngầm.

Cho độ bám đường cao trên độ dốc lên đến 18% trên bề mặt kết dính. Đặc biệt thích hợp để sử dụng trong các bãi đậu xe ngầm.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 9,1
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có