Bánh xe, chống dầu

Máy yêu cầu 2.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 3,3
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có