Bể chứa nước ngọt, 5 l, có thanh điều hướng

Để thoải mái làm việc, có cả bồn nước ngọt.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 2,2
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có