Bể dự phòng

Chuyển đổi thùng xăng, mở rộng thể tích thùng lên 3 l

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 3,46