Bình chứa chất làm sạch 1L

Để thay đổi nhanh chất tẩy rửa: Hộp chứa chất làm sạch bổ sung 1 lít cho ống phun bọt cơ bản (2.112-053.0, 2.112-054.0 và 2.112-055.0).

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đường ren kết nối M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,138