Bộ bổ trợ, chổi biên thứ hai, bên trái

Hoàn chỉnh, bao gồm chổi biên tiêu chuẩn để tăng hiệu suất diện tích.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 21,3
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có