Bộ chế độ tái chế

Không cùng với định lượng chất tẩy rửa 2.641-011.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng trên mỗi đơn vị 1
Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 2,95
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có