Bộ chuyển đổi 6 TR22IG-M22AG

Bộ chuyển đổi 6 để kết nối thiết bị mới với ống cũ và ống cũ với súng mới

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ 155
Áp lực tối đa (Bar) (bar) 300
Đường ren kết nối EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,142