Bộ chuyển đổi

Đối với công cụ sàn 4.130-061.0 và tay cầm có kích hoạt 4.130-163.0.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,147
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có