Bộ chuyển đổi khí thải

Bộ chuyển đổi khí thải với van điều tiết để kết nối ống khói (bộ chuyển đổi cho đầu đốt HDS để kết nối với hệ thống ngăn xếp).

Bộ chuyển đổi khí thải với van điều tiết để kết nối ống khói (bộ chuyển đổi cho đầu đốt HDS để kết nối với hệ thống ngăn xếp).

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đường kính (m) 200
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,88
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có