Bộ đếm giờ hoạt động

"Bộ đếm giờ hoạt động" để ghi lại thời gian hoạt động của thiết bị.

Thời gian hoạt động của thiết bị có thể được xác định chính xác với "bộ đếm giờ hoạt động". Lý tưởng cho tần suất sử dụng cao - để tối ưu hóa khoảng thời gian dịch vụ.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,132
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có