Bộ đèn STVZO KM 130/300 RD

xem xét để sử dụng trên đường công cộng ở Đức.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Lắp vào máy cũ 2.851-982.7
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 4
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có