Bộ dụng cụ gom rác Homebase

Dụng cụ nhặt rác bao gồm dây buộc trên máy.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 2,729
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Sản phẩm ngưng giao dịch