Bộ giảm áp

Bộ "giảm áp" để chăm sóc hệ thống hiệu quả.

Sau khi chức năng hẹn giờ đã tắt thiết bị, cục cao áp vẫn còn áp suất. Bộ dụng cụ làm giảm áp suất hệ thống, do đó bảo vệ các thành phần được điều áp. Bộ giảm áp được khuyến nghị đặc biệt nếu xảy ra các khoảng dừng kéo dài giữa các khoảng thời gian sử dụng riêng lẻ.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,3
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có