Bộ giảm tốc

Bộ giảm tốc ren - từ C-40 đến DN 35. Thích hợp cho máy hút bụi khô ướt NT.

Bộ giảm tốc ren - từ C-40 đến DN 35. Thích hợp cho máy hút bụi khô ướt NT.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn 40
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn 2 35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,04
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có