Bộ giữ cây lau nhà Home Base

Giá đỡ vừa vặn trên máy để bảo quản cây lau nhà thuận tiện.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,203
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có