Bộ lắp đặt ống DN40

Bộ kết nối ống đa năng, DN 40.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 40