Bộ lọc túi, màu trắng

Với diện tích bộ lọc 7,8 m², bộ lọc túi này (900 x 440 x 300 mm) cho phép hút một lượng lớn bụi rất mịn. Được thiết kế để phù hợp với xe quét hút KM 130/300 R D Classic.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 19,8
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có