Bộ phụ kiện bổ sung chổi bên trái thứ hai

Hoàn chỉnh, bao gồm chổi bên tiêu chuẩn để có kết quả làm sạch tuyệt vời.

Hoàn chỉnh, bao gồm chổi bên tiêu chuẩn để có kết quả làm sạch tuyệt vời.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 28
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có