Bộ phụ kiện cho địa điểm thể thao

Giảm tải sàn xuống <0,5 N / mm², phù hợp với DIN 18032.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 12,9
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có