Bộ phụ kiện chổi bên trái thứ hai

Chổi biên, hoàn chỉnh, bao gồm chổi biên tiêu chuẩn để tăng hiệu suất diện tích.

Chổi biên trái xe quét KM 150/500 R tăng chiều rộng quét từ 150 lên 180cm và hiệu suất diện tích lên 20%. Bộ phụ kiện bao gồm chổi biên tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 27
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có