Bộ phụ kiện phun hút

Đơn giản hóa việc làm sạch các khu vực máy móc không thể tiếp cận.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng 33
Số lượng trên mỗi đơn vị 1
Số lượng 1
Trọng lượng (Kg) 6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 7,063
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có