Bộ phụ kiện tiêu chuẩn chất lỏng/swarf DN 40

Bộ phụ kiện dùng cho hút bụi dạng lỏng và chất lỏng bao gồm: ống ME-PU, 3 m (9.989-621.0), tay cầm (9.977-679.0), ống hút (9.977-525.0), đầu hút sàn (9.989-683.0),và đầu hút tiêu chuẩn (9.989-674.0). DN 40.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 40
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có