Bộ phụ kiện túi thu gom lá KM 105/100 R

Duy nhất trên thị trường: Túi thu gom lá dùng để thu gom số lượng lớn lá bằng máy quét chân không loại 105 Nó chỉ đơn giản được gắn vào phía sau của thiết bị, như với máy cắt cỏ.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 43,9
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có