Bộ sửa chữa ID 35

Bộ sửa chữa ID 35 cho hệ thống kẹp mới.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 35
Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,118
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có