Bộ tách dầu (skimmer)

Bộ tách dầu (skimmer) kéo dài đáng kể tuổi thọ hữu ích của chất lỏng làm sạch. Dầu trong chất lỏng làm sạch sẽ nổi lên trên khi không sử dụng, ví dụ: vào ban đêm. Sau đó, skimmer có thể được sử dụng để loại bỏ dầu này khỏi dung dịch tẩy rửa.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 8,6
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có