C-rail, trên mỗi mét tới

C-rail như một đường dẫn hướng. 30x32 mm, 2 mm độ dày thành 1,56 kg/m. Có sẵn trên mỗi mét tới.

Mặt cắt C-rail như một đường dẫn hướng. 30x32 mm, 2 mm độ dày thành 1,56 kg/m. Có sẵn trên mỗi mét tới.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,42
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có