Cách nhiệt đường ống, trên mỗi mét tới

Để cách nhiệt đường ống. Ốp đường ống. Độ dày của tường 9 mm. Bọt PE với lớp chống ẩm. Có sẵn trên mỗi mét tới.

Để cách nhiệt đường ống. Ốp đường ống. Độ dày của tường 9 mm. Bọt PE với lớp chống ẩm. Có sẵn trên mỗi mét tới.

Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có