Cần cẩu/xe nâng đổ phụ trợ Ø 452 mm

Cần trục và xe nâng đổ hàng thông qua cơ cấu tay quay. Đường kính 452 mm, tải trọng tối đa 260 kg.

Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có