Cần xoay, cột

Cần xoay, cột

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 76
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có