Cào rãnh

Các công ty Thyssen + OTIS; để loại bỏ thủ công các chất bẩn cứng đầu, chẳng hạn như đá nhỏ, v.v.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,15
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có