Chiếu sáng đường

Để tăng cường an toàn lao động trong khu vực nhà máy: đèn đường bao gồm đèn báo và đèn làm việc.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Lắp vào máy cũ 2.852-151.7
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 2,75
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có