Chiếu sáng đường

Để tăng cường an toàn lao động trong khu vực nhà máy: đèn đường bao gồm đèn báo và đèn làm việc.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 2,75
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có