Chổi biên mềm

Chổi biên mềm, chống ẩm để quét bụi mịn trên mọi bề mặt trong nhà và ngoài trời. Lý tưởng cho bụi bẩn có hàm lượng bụi cao.

Chổi biên mềm, chống ẩm để quét bụi mịn trên mọi bề mặt trong nhà và ngoài trời. Lý tưởng cho bụi bẩn có hàm lượng bụi cao.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đường kính (m) 420
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,56
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có