Chổi biên, mềm

Quét bụi mịn trên mọi bề mặt, chịu nước, sử dụng trong nhà và ngoài trời.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đường kính (m) 650
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 5,2
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có