Chổi biên thứ ba

Đối với chiều rộng quét thay đổi - lý tưởng để quét trên các tầng khác nhau hoặc xung quanh chướng ngại vật.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 36
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có