Công tắc ưu tiên

Công tắc ưu tiên

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,084
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có