Loading
Kärcher
Kärcher
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35 28891590 https://www.kaercher.com/vn/phu-kien/crevice-nozzle-wet-and-dry-packaged-nw35-28891590.html

Crevice nozzle wet and dry packaged NW35

Mã sản phẩm: 2.889-159.0
Tìm kiếm nhà bán lẻ:
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có