Đai 2 điểm an toàn

Đai 2 điểm an toàn cho máy chà sàn liên hợp ngồi lái B 250 R và B 250 R I. Tăng tính an toàn cho người vận hành.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng trên mỗi đơn vị 1
Số lượng 1
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có