Đầu chà làm sạch bề mặt FRV 50 Me

Làm sạch bề mặt với tính năng hút nước bẩn tự động cho các bề mặt rất lớn - điều này có nghĩa là FRV 50 Me. Làm sạch bằng nước nóng lên đến 85°C. FRV 50 Me có ống hút polyurethane 10m chịu được nhiệt độ. Các tính năng chất lượng bổ sung là con lăn lái không để lại dấu và ổ trục gốm kép. Bộ đầu phun dành riêng cho đầu chà phải được đặt hàng riêng. Tối đa 250 bar/ 2000 l/h / 85°C.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đường ren kết nối EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 16,9
Videos
Phụ kiện