Đầu hút bề mặt nhôm, 150 mm, DN 40

Đầu hút bề mặt, 150 mm, làm từ nhôm. DN 40.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 40