Đầu hút khe 18 mm x 120 mm DN50

Đầu hút khe dẫn điện được làm từ thép tấm, DN 50, với chiều rộng rãnh 17 mm.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50