Đầu hút khe linh hoạt 11 mm x 58 mm DN40

Đầu hút khe dẫn điện và linh hoạt, 11 × 58 mm.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 40
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có