Đầu hút khe linh hoạt 12 mm x 45 mm DN50

Đầu hút khe mạ kẽm linh hoạt, dẫn điện, DN 50, với chiều rộng rãnh 13 mm.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50