Đầu hút khe PU 22 mm x 175 mm DN50

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50