Đầu hút nhôm tiêu chuẩn DN50

Đầu hút chéo làm từ nhôm anốt, dẫn điện, DN 50.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50