Đầu hút PVC tiêu chuẩn DN40

Đầu hút PVC tiêu chuẩn dẫn điện. DN 40.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 40